Adecuación da Praza do Campo do Rollo
Contratos
29 08 2008
Adecuación da Praza do Campo do Rollo
Adxudicación
Definitiva
Fin do prazo
-
Expediente
-
Obra e servicio
Obra
Resolución
08/10/2008
Importe
130.225,71 € (con IVA)
Adxudicación provisional
Construcciones D. Ogando, S.L.