Posta en valor do patrimonio do Conxunto Histórico Artístico de Corcubión
Contratos
05 10 2010
Posta en valor do patrimonio do Conxunto Histórico Artístico de Corcubión
Adxudicación
Definitiva
Fin do prazo
-
Expediente
-
Obra e servicio
Obra
Resolución
Resolución alcalde-pte. 325/2010 22/09/2010
Importe
111.864,41 € + 20.135,59 € de IVA
Adxudicación provisional
Ramón Búa Martínez