Creación dunha bolsa de emprego para a provisión, con carácter interino, de funcionarios auxiliares administrativos.
14 Jul 2021

Creación dunha bolsa de emprego para a provisión, con carácter interino, de funcionarios auxiliares administrativos.

14 Jul 2021 - 14 Jul 2021
Información
-
Concello de Corcubión

BASES: https://drive.google.com/file/d/110vZF6qvXmvwl_WawyUHcxLl1Dkj_AoS/view?usp=sharing

Nota: As solicitudes presentaranse no prazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación das bases da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia da Coruña