CONTRATACION DE UN/HA PEÓN/A AO ABEIRO DO PROGRAMA APROL 2023
24 Apr 2023

CONTRATACION DE UN/HA PEÓN/A AO ABEIRO DO PROGRAMA APROL 2023

24 Apr 2023 - 19 May 2023
Emprego
-
CONCELLO DE CORCUBIÓN

Este Concello procederá a contratación dentro do programa APROL RURAL 2023,, dun/ha traballador/a para o desenvolvemento do proxecto “Peón/a forestal Corcubión 2023” a través de oferta de emprego ante o SEPE de Cee.

  • Contrato de traballo temporal para a mellora da ocupabilidade e a inserción laboral.
  • Duración: Nove (9) meses
  • Nº de traballadores: 1.
  • Selección de candidatos: Oferta de emprego no Servizo Público de Emprego.
  • Requisitos específicos: Os que establece a ORDE do 9 de xaneiro de 2023 pola que se establecen as bases que regulan as subvencións para o fomento do emprego no medio rural (Aprol rural) e se procede á súa convocatoria para o exercicio do ano 2023 (código de procedemento TR351G)

As bases e máis anuncios da convocatoria publicaranse na sede electrónica do concello

https://sede.corcubion.gal/sxc/es/informacion/