Equipamento dun inmoble para destinalo a local de ensaio
Contratos
17 11 2008
Equipamento dun inmoble para destinalo a local de ensaio
Adxudicación
Definitiva
Fin do prazo
-
Expediente
-
Obra e servicio
Obra
Resolución
29/10/2008
Importe
23.781 €
Adxudicación provisional
Jaime Castro Trillo y Otra S.C.