Axardinamento e embelecemento
Contratos
25 03 2009
Axardinamento e embelecemento
Adxudicación
Anuncios
Fin do prazo
2008-03-28
Expediente
-
Obra e servicio
Contrato de Obras
Resolución
Resolución Alcaldía 23/03/2009
Importe
95.131,43 € (IVA incluído)
Adxudicación provisional
D. Ogando S.L. CIF: B-15209794