ANUNCIO / MERCADO MUNICIPAL DE CORCUBIÓN
10 Nov 2022

ANUNCIO / MERCADO MUNICIPAL DE CORCUBIÓN

10 Nov 2022 - 24 Nov 2022
ANUNCIO
-
CONCELLO DE CORCUBIÓN

O Concello de Corcubión inicia expediente para adxudicación da concesión administrativa de uso privativo, en réxime de concurrencia, dos postos do mercado municipal, postos núm 1 e 2 (destinados a venta de pescados e maricos e froitas e verduras, respectivamente)

O anuncio de licitación encóntrase no perfil de contratante do Concello de Corcubión, aloxado na Plataforma de Contratación do Sector Público (PLACE)

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/9f15dbbc-b661-4403-9609-a93f7d36f265/DOC_CN2022-994250.pdf?MOD=AJPERES

Na plataforma tamén se atopan os pregos de prescripcións técnicas  e cláusulas económico-administrativas que rexerán a concesión administrativa de uso privativo, en réxime de concorrencia, dos postos do mercado do Concello de Corcubión, definitorias das características de situación, superficie e uso dos locais ou postos a adxudicar.

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/615127e6-0bfd-4e61-9254-c330e686bb25/DOC_CD2022-994283.pdf?MOD=AJPERES

Os arquivos de pregos, están dispoñibles como descargables nesta publicación

Solicita máis información, chamando ao Concello de Corcubión ( Telf. 981 745 400 )