Repair and outline of the municipal market
Contratos
29 10 2008
Repair and outline of the municipal market
Adxudicación
Definitiva
Fin do prazo
-
Expediente
-
Obra e servicio
Obra
Resolución
08/10/2008
Importe
54.803,25 (con IVA)
Adxudicación provisional
Ramón Alonso Búa Martínez