Recovery of the sources and adaptation of the urban surroundings of Quenxe
Contratos
18 02 2010
Recovery of the sources and adaptation of the urban surroundings of Quenxe
Adxudicación
Definitiva
Fin do prazo
-
Expediente
-
Obra e servicio
Obra
Resolución
Resolución do alcalde-pte. 46/2010, 11/02/2010.
Importe
129.000 € + 20640 € de IVA
Adxudicación provisional
Manuel Barcia García